Jabatan Keselamatan Dalam Negeri
 
 

 

Keterangan Perhubungan

Cawangan Alamat Telefon
Ibu Pejabat Jalan Utama Mentiri,
Kampong Sungai Tilong,
Mukim Berakas B, BC3315
Negara Brunei Darussalam
+673-2242780
+673-2242781
+673-2242782
Unit Keselamatan Simpang 32-15, Blok 16 & 17, Flat Kampong Anggerek Desa,Negara Brunei Darussalam +673-2341620
+673-2341621
Unit Tahanan & Pemulihan Unit Tahanan & Pemulihan, Jerudong, JKDN, BG3110, Negara Brunei Darussalam +673-2660925
Pusat Akreditasi Brunei Blok A4, Bangunan BAC, Simpang 32-66-9, Flat Anggerek Desa, BB3713, Negara Brunei Darussalam +673-2381825
Unit Keselamatan Kerajaan Simpang 32-15, Block 16 & 17, Flat Kampong Anggerek Desa, Negara Brunei Darussalam +673-2341620
+673-2341621  +673-2341622  +673-2341623
Daerah Belait No 90, Simpang 27
Jln Maulana,
Kuala Belait KA2931
Negara Brunei Darussalam
+673-3342842
Daerah Tutong No.22, PWD Perumahan Kerajaan
Sungai Basong,
Tutong TA1541
Negara Brunei Darussalam
+673-4222074
Daerah Temburong PWD 99,
Pekan Bangar Baru
Daerah Temburong PA1351
Negara Brunei Darussalam
+673-5221872
Hotline  
133
 
Emel  
isd133@kdn.gov.bn
 

 

 

Jabatan Keselamatan Dalam Negeri | Menegenai Negara Brunei Darussalam |