Jabatan Keselamatan Dalam Negeri
 
 

 

Fungsi

  • Mengenal pasti ancaman-ancaman keselamatan dan puncanya

  • Mengumpulkan dan menganalisa maklumat-maklumat inteligen

  • Menyediakan cadangan bagi menangani ancaman

  • Menjalankan siasatan apabila terdapat keperluan

 

 

Jabatan Perdana Menteri | Mengenai Negara Brunei Darussalam |