Jabatan Keselamatan Dalam Negeri
 
 

 

Versi Bahasa Inggeris

Pengenalan

Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (JKDN) adalah merupakan salah sebuah Jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri yang telah ditubuhkan pada 1hb Ogos 1993. Ibu pejabat JKDN terletak di Jalan Utama Mentiri manakala tiga cawangan yang lain terletak di daerah Tutong, Belait dan Temburong.

 

 

Jabatan Perdana Menteri | Mengenai Negara Brunei Darussalam |