Jabatan Keselamatan Dalam Negeri
 
 

 

Matlamat

    Matlamat JKDN adalah untuk memberikan amaran awal kepada Kerajaan mengenai dengan ancaman-ancaman yang mungkin terjadi bagi melindungi negara termasuk penduduk dan harta benda di dalamnya. Dengan berbuat demikian, Kerajaan akan dapat mengambil langkah-langkah yang boleh mengelakkan atau mengurangkan bahaya yang disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut.
     

 

 

Jabatan Perdana Menteri | Mengenai Negara Brunei Darussalam |